vleri - harun güngör
Yer >Blog > Tarih, Kategorisindeki Yazılar
Zengin ve çeşitli içeriğe sahip olan Osmanlı da kullanılan silahları dört ana bölüme ayrılır. Bunlar vurucu silahlar (eslah-i darbe), delici silahlar (eslah-i nafize), kesici silahlar (eslah-i cariha), atıcı silahlar (eslah-i ramiye) diye adlandırılır. Bıçak kılıcın esas kesici görevini yerine getiren en önemli bölümüdür. Uzunluğu ve genişliği üzerinde standart ölçüleri olmayan namlu Osmanlı kılıçlarında form olarak özellik gösterir ve Avrupa kılıçlarından bu özelliği iti...
Devamı
Türklerin denizcilik sahasındaki faaliyetleri, üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafya olan Anadolu’ya gelmelerinden sonra başlamıştır. Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman Şah’ın İznik’i fethederek başkent yapması, daha bu dönemde denizlerin bir devlet için öneminin anlaşıldığını gösterir. İlk derya beylerinden Çaka Bey, İzmir ve çevresinde kurduğu beyliğin donanması ile devrin önemli denizci devletlerinden Bizans’la mücadele edebilecek bir seviyeye...
Devamı
Osmanlı Devleti’nin daha çok kara devleti olduğu şeklinde yaygın bir kanaat vardır. Ancak üç kıtada altı yüzyıldan fazla hüküm süren bir devletin güçlü bir deniz gücüne sahip olmadan bunu başarması mümkün değildir. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren fethettiği coğrafyanın konumuna uygun bir şekilde denizcilikle ilgilenmiş, daha on beşinci yüzyıl başlarında Akdeniz’in en güçlü denizci devleti olan Venedik’le karşı karşıya gelmişti. On altıncı yüzyılda ...
Devamı
  Tarih boyu birçok imparatorluğun sahip olmak istediği İstanbul’u koruyan sur kapıları, zamana direnmeye çalışıyor. İstanbul kara surları üzerinde bulunan tarihi 80 kapıya ait kapı kanatları tamamen kaybolmuş durumda. Birçok tarihi kabartma da ya yok olmuş ya da çalınmış. Uzun yıllar İstanbul surları üzerine tarihi araştırmalar yapan Sanat Tarihçisi Fehmi Hayri Yılmaz, İstanbul’un kayıp kapılarının izini sürdü. Yılmaz, İstanbul’u çevreleyen yaklaş...
Devamı
İstanbul Boğazı’na ilk köprü 2 bin 522 yıl önce yapıldı İstanbul Boğazı’na ilk köprü, Pers kralı 1. Dareios’un İskit seferi sırasında Samoslu mimar Mandroklees tarafından MÖ 512 yılında inşa edildi.   Gemilerin birbirlerine demir kıskaçlarla çengellenmesiyle oluşturulan köprü, tarihte ilk defa iki kıtayı birbirine bağladı. AA muhabirinin, Murat Arslan’ın "İstanbul’un Antik Çağ Tarihi/Klasik ve Helenistik Dönemler" adlı kitabından derlediği bilgiye gö...
Devamı
Türkler anavatanları olan Orta Asya’da büyük devletler kurmuşlar, kültürel, sosyal ve siyasal bazı sonuçlara ulaşmışlardır. Özellikle siyasal yapılanma bakımından dünyanın en büyük devletlerini, imparatorluklarını (Büyük Hun İmparatorluğu ve Göktürk Devleti) kurduklarını biliyoruz. Orta Asya’nın “Anayurt” olarak değerlendirilmesi her ne kadar bugün bazı tarihçiler tarafından benimsenmese de, genel ekseriyet bu fikri kabul eder. Zaten tarihi olaylar ve gerçekler de bu...
Devamı
Birleşmiş Milletler Örgütü ya da kısaca Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945‘te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş global bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası İlişkilerde, kuvvet ...
Devamı
Atatürk toplum hayatını düzenlemek ve ilerlemeyi sağlamış olan batı devletlerine ayak uydurabilmek için bazı devrimler gerçekleştirmiştir. Bu devrimler şunlardır: 1. Siyasal Alanda Yapılan Devrimler: Atatürk toplum hayatını kemiren monarşik yönetimi kaldırmak ile siyasal alandaki ilk devrimini yapmıştır yani cumhuriyeti ilan etmiştir. Bunu gerçekleştirmek için önce saltanatı kaldırmıştır. Bu devrimler sosyal hayatı derinden etkilemiştir ve toplum kabuk ...
Devamı
Atatürk Devrimleri ya da Atatürk İnkılapları (Kemalist Devrim, Türk Devrimi, Atatürk Reformları, Türkiye Cumhuriyeti Devrimi, Atatürk İhtilali vb. adlarla da anılır), Türkiye Cumhuriyeti‘nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından öncülük edilen, TBMM‘nin açılmasından sonra 1922‘de saltanatın kaldırılması ile 1933‘e kadar devam eden ve sonucunda teokratik ve çok uluslu Osmanlı Devleti‘nin laik, demokratik ulus devle...
Devamı
II. Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan ikincisidir. Altı yıl boyunca, dünyanın çeşitli bölgelerinde süren kesintisiz savaşlarla baş gösteren II. Dünya Savaşı’nın, Alman ordularının Polonya‘ya saldırdığı 1 Eylül 1939 tarihinde başladığı kabul edilir. Ne var ki birbirinden kopuk görünseler de bu tarihten önceki çatışmalar da, savaşta birincil rol oynayan tarafların stratejik hedefleri arasında yer aldığından, savaşın başlangıcı tarihsel...
Devamı

Aktif

Son Yorumlar

Sitemiz;

Aktif Yorumcular

Yazılara Abone Ol

Kategoriler

Son Yorumlar