Yer: BlogÖdev>Yazı Detayı
5 sınıflar için 20 tane trafik sorusu
2 ay oldu Ödev Yorum Ekle
İlginizi Çekebilir
1. Güvenli bir yolda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Trafik işaret cihazları
Trafik görevlileri
Çukur tümsek
Alt ve üst geçit
2. Toplu taşıma araçlarına binmeden önce aşağıdakilerden hangisi hazırlanmaz?
A) bilet                B) kart             C) paso      D) kredi kartı

3.Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolunu tanımlar.
Yürüyüş yapılan yol.
Taşıt trafiğince kullanılan yol.
Yaya ve araçlar tarafından kullanılan yol.
Mülkler arasında kalan yol.

4. Yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan yoldur.
A) Kara yolu       B) Demir yolu       C) Yaya yolu         D) Taşıt yolu

5.Aşağıdakilerden hangisi yayaların gece görülmeyi sağlamak için alacağı önlemlerden değildir?
Açık renk giysiler giymek.
Kaldırımı ya da banketi kullanmak ve sağdan yürümek.
Üzerine yansıtıcı yapıştırılmış eşya bulundurmak.
Gece dışarı çıkmamak.

6.Aşağıdakilerden hangisinde görme ve işitme sinyalleri bulunur.
A) kamyon      B) tren            C) ambülâns            D) halk otobüsü

7.Bisiklet sürücüleri bisiklet yolunun olmadığı yerlerde ne yapmalıdır?
Bisikletini sana hediye etmelidir.
Otobüsle gitmelidir.
Taşıt yolunun en solunu kullanmalıdır.
Taşıt yolunun en sağını kullanmalıdır.

8. Motosiklet ve bisiklet sürücüleri aşağıdakilerden hangisini kullanmak zorundadır?
Pedal ve korna
Kask ve gözlük
Maske ve eldiven
Kask ve eldiven

9. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Emniyet kemeri pantolonlar için yapılmıştır.
Emniyet kemeri takmamak suç değildir.
Emniyet kemeri takmayanlara para cezası uygulanmaz.
Emniyet kemeri hayat kurtarır.


10. Aşağıdakilerden hangisi görme ve görülme donanımlarından değildir?
A) far         B) fren lambaları         C) sis lambaları         D) korna

11­. Trafik akışını kesmemek için bir  yolun altından geçir ilen yola ne denir ? 

Cevap:Alt geçit 

12. ­Şehir ler  ar ası yollar ın iki tar afında yayalar ın yür ümesine ve taşıtların 

trafiği aksatmadan dur abilmesine yar ayan çakıl veya topr ak yola ne denir ? 

Cevap:Banket 

13­. Aniden yar alanan kişinin hayatını kur tarmak ve doktor a ulaşıncaya 

kadar  durumunun kötüye gitmesini önlemek için olay yerinde mevcut 

imkanlarla yapılan yardıma ne ad ver ilir ? 

Cevap:İlk yardım 

14­. Araçlarda bulunmayan, kar a yolunda har eketsiz veya har eket halinde 

bulunan insanlar a ne denir ? 

Cevap:Yaya 

15. ­Acil yardım mer kezinin telefon numar ası kaçtır ? 

Cevap:112 

16. ­Ar acı kullanan sür ücü ve hizmetliler  dışında ar açta bulunan kişiler e ne 

denir ? 

Cevap:Yolcu 

17­. Bazı taşıtlarda sür ücü ve yolcular ın güvenliğini sağlamak için bele takılan 

kemer e ne ad ver ilir ? 

Cevap:Emniyet kemer i 

18­. Toplu taşıma ar açlar ının dur ak yer ler ini belir lemek kime aittir ? 

Cevap:Ulaştırma bakanlığı 

19. ­Kar a yolu kenar ında telefonla haber leşme yer inin bulunduğunu bildir en 

levhaya ne ad ver ilir ? 

Cevap:telefon levhası 

20. ­Kar a yolunda, motor lu veya motor suz bir  ar acı sevk  ve idar e eden 

kişiye ne ad ver ilir ? 

Cevap:Sürücü

Comments

comments

Düşüncelerinizi yazın.

Avatar Ekle?

*

.:: Sitemiz; ::.

sponsor
Son Yorumlar