r için 20 tane trafik sorusu - harun güngör pt>
Yer: BlogÖdev>Yazı Detayı
5. sınıflar için 20 tane trafik sorusu
3 hafta oldu Ödev Yorum Ekle
Bu yazının okunma süresi yaklaşık: 2 dakikadır -
  1. Güvenli bir yolda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
   Trafik işaret cihazları
   Trafik görevlileri
   Çukur tümsek
   Alt ve üst geçit
  2. Toplu taşıma araçlarına binmeden önce aşağıdakilerden hangisi hazırlanmaz?
   A) bilet                B) kart             C) paso      D) kredi kartı3.Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolunu tanımlar.
   Yürüyüş yapılan yol.
   Taşıt trafiğince kullanılan yol.
   Yaya ve araçlar tarafından kullanılan yol.
   Mülkler arasında kalan yol.4. Yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan yoldur.
   A) Kara yolu       B) Demir yolu       C) Yaya yolu         D) Taşıt yolu

   5.Aşağıdakilerden hangisi yayaların gece görülmeyi sağlamak için alacağı önlemlerden değildir?
   Açık renk giysiler giymek.
   Kaldırımı ya da banketi kullanmak ve sağdan yürümek.
   Üzerine yansıtıcı yapıştırılmış eşya bulundurmak.
   Gece dışarı çıkmamak.

   6.Aşağıdakilerden hangisinde görme ve işitme sinyalleri bulunur.
   A) kamyon      B) tren            C) ambülâns            D) halk otobüsü

   7.Bisiklet sürücüleri bisiklet yolunun olmadığı yerlerde ne yapmalıdır?
   Bisikletini sana hediye etmelidir.
   Otobüsle gitmelidir.
   Taşıt yolunun en solunu kullanmalıdır.
   Taşıt yolunun en sağını kullanmalıdır.

   8. Motosiklet ve bisiklet sürücüleri aşağıdakilerden hangisini kullanmak zorundadır?
   Pedal ve korna
   Kask ve gözlük
   Maske ve eldiven
   Kask ve eldiven

   9. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   Emniyet kemeri pantolonlar için yapılmıştır.
   Emniyet kemeri takmamak suç değildir.
   Emniyet kemeri takmayanlara para cezası uygulanmaz.
   Emniyet kemeri hayat kurtarır.
   10. Aşağıdakilerden hangisi görme ve görülme donanımlarından değildir?
   A) far         B) fren lambaları         C) sis lambaları         D) korna

  11­Trafik akışını kesmemek için bir  yolun altından geçir ilen yola ne denir ?

  Cevap:Alt geçit

  12­Şehir ler  ar ası yollar ın iki tar afında yayalar ın yür ümesine ve taşıtlar ın

  tr afiği aksatmadan dur abilmesine yar ayan çakıl veya topr ak yola ne denir ?

  Cevap:Banket

  13­Aniden yar alanan kişinin hayatını kur tarmak ve doktor a ulaşıncaya

  kadar  dur umunun kötüye gitmesini önlemek için olay yer inde mevcut

  imkanlar la yapılan yardıma ne ad ver ilir ?

  Cevap:İlk yardım

  14­Ar açlarda bulunmayan, kar a yolunda har eketsiz veya har eket halinde

  bulunan insanlar a ne denir ?

  Cevap:Yaya

  15­Acil yardım mer kezinin telefon numar ası kaçtır ?

  Cevap:112

  16­Ar acı kullanan sür ücü ve hizmetliler  dışında ar açta bulunan kişiler e ne

  denir ?

  Cevap:Yolcu

  17­Bazı taşıtlarda sür ücü ve yolcular ın güvenliğini sağlamak için bele takılan

  kemer e ne ad ver ilir ?

  Cevap:Emniyet kemer i

  18­Toplu taşıma ar açlar ının dur ak yer ler ini belir lemek kime aittir ?

  Cevap:Ulaştırma bakanlığı

  19­Kar a yolu kenar ında telefonla haber leşme yer inin bulunduğunu bildir en

  levhaya ne ad ver ilir ?

  Cevap:telefon levhası

  20­Kar a yolunda, motor lu veya motor suz bir  ar acı sevk  ve idar e eden

  kişiye ne ad ver ilir ?

  Cevap:Sürücü

   

   

Comments

comments

Düşüncelerinizi yazın.

Avatar Ekle?

*

Abone Ol

Sitemde yayınlanan yeni konulardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz.

.:: Sitemiz; ::.

.:: Dost Siteler ::.

Son Yorumlar