Yer: BlogÖdev>Yazı Detayı
Atatürk’ün Cumhuriyet Döneminde Yaptığı Yenilikler
1 sene oldu Ödev Yorum Ekle
İlginizi Çekebilir
Atatürk toplum hayatını düzenlemek ve ilerlemeyi sağlamış olan batı
devletlerine ayak uydurabilmek için bazı devrimler gerçekleştirmiştir.
Bu devrimler şunlardır:

1. Siyasal Alanda Yapılan Devrimler:

Atatürk toplum hayatını kemiren monarşik yönetimi kaldırmak ile siyasal
alandaki ilk devrimini yapmıştır yani cumhuriyeti ilan etmiştir. Bunu
gerçekleştirmek için önce saltanatı kaldırmıştır. Bu devrimler sosyal
hayatı derinden etkilemiştir ve toplum kabuk değiştirmiştir. Din
hayatını devletten çekmek için ise halifeliği kaldırmıştır. Bu da laik
bir hayatın başlangıcı olmuştur ki eğitim için çok önemli bir değişim
olmuştur. Halifeliğin kaldırılması ile laiklik konusunda büyük bir adım
atılmıştır.

2. Toplumsal devrimler :

Toplumsal yapı unsurlarının bir çoğunda yapılmıştır. Asıl toplumun
tabanına inen yani teferruat sayacağımız devrimler olmuş. Kılık
kıyafetten soyadı kanununa, ölçü, saat ve takvim gibi hayatın birçok
alanıyla ilgilidir. Toplum zor da olsa bu devrimlere ayak uydurmuş ve
çektiği zorlukların mükafatını ileriki zamanlarda almıştır.

3. Hukuk Devrimi:

Mecelle kaldırılmış ve Türk medeni kanunu getirilmiş. Aile hayatından siyasi
haklara, eğitimden özel haklara bir çok yönüyle modernleşmenin önü
açılmıştır. Ayrıca laikliğin hukuk düzenine uygulanması da
gerçekleşmiştir.

4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:

Yozlaşmış kurumlardan biri olan medreseler kapatılmış, öğretim
birleştirilmiş(tevhid-i tedrisat kanunu), yeni Türk harfleri kabul
edilmiş, yüksek öğretimler kurumları düzenlenmiştir. Atatürk
Osmanlıdaki eğitim sistemini toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyeceği
görüşündedir. Bu nedenle modern eğitim sisteminin oluşturulmasına karar
vermiştir. Bu konuda Arap alfabesinin kaldırılması ile eğitimde
modernleşme hareketleri hız kazanmıştır.

5. Ekonomik Alandaki Devrimler:

Aşar gibi köylüyü ezen vergiler kaldırılmış. Çiftçi üretim için teşvik
edildi. Teşviki sanayi kanunu ile sanayi alanında çalışmalar
başlatılmıştır. I ‘ II kalkınma planları uygulanmıştır. Sanayi alanında
gerekli değişimler yapılmıştır.

Comments

comments

Düşüncelerinizi yazın.

Avatar Ekle?

*

.:: Sitemiz; ::.

sponsor
Son Yorumlar